Spoštovani starši!

Objavljamo seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki so jih učitelji izbrali za šolsko leto 2024/25.

 Šolske potrebščine:

Za učence 1. triletja so kompleti delovnih zvezkov brezplačni, ker jih financira MIZŠ, in jih bodo prejeli prvi teden v septembru. Kupite le šolske potrebščine.

Učbenike za 2. in 3. triletje si  bodo učenci prejeli iz učbeniškega sklada. Z njimi naj ravnajo odgovorno, ker jih morajo ob koncu šolskega leta vrniti. Za šolske potrebščine in potrebno delovno gradivo poskrbite starši.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin so bili poslani tudi v knjigarne in papirnice v Kranju.

Če se boste odločili za spletni nakup, so nam knjigarne posredovale naslednje povezave:

Dostopnost