Šolski sklad

Šolski sklad upravlja s finančnimi sredstvi, ki so v prvi vrsti namenjena socialno šibkim družinam in njihovi vključitvi v obogatitveni in dodatni program vrtca. Sredstva se zbirajo na več načinov, npr. z denarnimi prispevki staršev (pristopne izjave), z zbiranjem starega papirja, s sredstvi, zbranimi na prireditvah in donacijami. Zbrana sredstva se običajno porabijo za pomoč socialno šibkim družinam, sofinanciranje različnih športnih dejavnosti (štartnine), zobno preventivo, posamezne prijavljene projekte, ipd. Sklad sestavljajo trije predstavniki zavoda in štirje predstavniki staršev.

S svojimi prispevki in donacijami prispevate h kvalitetnejšemu delu za vse otroke, socialno šibke družine pa dobijo priložnost, da otrokom ponudijo nekaj več.

Svoj prispevek lahko oddate na račun Šolskega sklada OŠ Matije Valjavca, SI56 0110 0600 8368 116, namen: prispevek za Šolski sklad (za vrtec).

Dostopnost