Šola v naravi

Starši prejmete vlogo za subvencioniranje šole v naravi po eAsistentu. Na obrazcu so navedeni kriteriji za prejemanje subvencije, način in rok za oddajo vloge. O odločitvi Komisije za subvencioniranje šole v naravi boste starši seznanjeni z odločbo. Če imate v zvezi s tem kakšna vprašanja oz. dileme, se lahko obrnete na svetovalno delavko Erno Meglič, na el. naslov: Erna.Meglic@os-preddvor.si, po telefonu (04) 275 07 15 ali se dogovorite za osebno srečanje.

Erna Meglič, svetovalna delavka

Dostopnost