Nacionalno preverjanje znanja 2022

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu bo v šolskem letu 2021/2022 potekalo po naslednjem razporedu:

Sreda, 4. maj 2022 – NPZ iz slovenščine (6. in 9. razred)

Petek, 6. maj 2022 – NPZ iz matematike (6. in 9. razred)

Torek, 10. maj 2022 – NPZ iz angleščine (6. razred) in kemije (9. razred)

Učenci pridejo v šolo do 7. 30 in začnejo s pisanjem ob 7.45 (pišejo 60 minut). Z razporedom po učilnicah bodo učenci seznanjeni  na dan opravljanja NPZ. S poukom nadaljujejo 2. šolsko uro.

Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja

Dostopnost