Učitelji in učenci sporočajo, da so srečno prispeli v Sečo.

Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja

Dostopnost