Letovanje

Vsako leto Občini Preddvor in Jezersko namenjata sredstva za subvencijo letovanja za učence, ki imajo bivališče v omenjenih Občinah in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Letovanje v Savudriji, Poreču, Piranu in Umagu organizira Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, na Debelem Rtiču pa Rdeči križ Kranj
Starši prejmete vlogo za subvencioniranje letovanja po eAsistentu v mesecu aprilu. Če imate v zvezi s tem kakšna vprašanja oz. dileme, se lahko obrnete na svetovalno delavko Erno Meglič, na el. naslov: Erna.Meglic@os-preddvor.si, po telefonu (04) 275 07 15 ali se dogovorite za osebno srečanje.

Erna Meglič, svetovalna delavka