Razpis za vpis

Srednješolski programi

Objavljen je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21.

Lahko si ogledate nekaj novih, prenovljenih in manpoznanih programov. Med njim so tudi različni gimnazijski programi.

Univerzitetni programi

Objavljamo povezavo do Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17. V Razpisu so objavljeni študijski programi, datumi informativnega dneva, pogoji za vpis idr.

Višješolski strokovni programi

Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2016/17 so objavljeni višješolski študijski programi, ki trajajo 2 leti. Objavljeni so tudi datumi informativnih dni, pogoji za vpis idr.

Erna Meglič, svetovalna delavka