V petek, 21. 10. 2022, smo po usposabljanju zaposlenih iz varstva pri delu in požarne varnosti uspešno izvedli vajo evakuacije iz šole. Mlajši so se po evakuaciji družili tudi z gasilci.

28. in 29. 10. pa smo na šoli organizirali tudi zbiranje odpadnega papirja. O zbranih kilogramih in posledično tudi zbranem denarju vas bomo seznanili v novembru.

Dostopnost