To so le nekateri slogani, ki so jih ustvarili naši učenci, udeleženci delavnic »Vodni dnevi« Komunale Kranj. Strokovnjaki Komunale so namreč v novembru obiskali našo matično šolo ter podružnico na Jezerskem ter mladim približali področje oskrbe s pitno vodo. Nazorno so predstavili vodovodno omrežje, črpanje in distribucijo vode ter zagotavljanje njene kakovosti na območju Preddvora oziroma Jezerskega: od kod priteče voda, na kakšen način, vodni krog, priključitev, jaški, števci, filtri …. Velik poudarek je bil na pomenu pitja vode iz pipe in kakšen vpliv ima le-to na zmanjševanje količine odpadne embalaže. Učenci so bili navdušeni nad pregledom različnih vod iz celega sveta ter degustiranju in okušanju različnih vod ob smernicah vodnih somiljejev, ob koncu pa so iz naravnih sestavin in vode iz pipe zmešali ter s slastjo popili vodni koktejl.

Vodni dnevi na matični šoli v Preddvoru

Vodni dnevi na podružnični šoli na Jezerskem

Dostopnost