1. februarja je obletnica rojstva Matije Valjavca. Ob tej priložnosti smo se o življenju in delu tega pomembnega rojaka, po katerem se imenuje naša šola, pogovarjali v vseh razredih in podružnicah. Prebirali smo njegova dela, spomin nanj počastili s priložnostno razstavo v šolski knjižnici, tretješolci pa so obiskali njegovo rojstno hišo.

Matija Valjavec se je rodil 17. 2. 1831 na Srednji Beli pri Preddvoru, na domačiji pri Kračmanu. Šolal se je v Kranju in Ljubljani, jezikoslovje in slavistiko je študiral na Dunaju, kot gimnazijski profesor pa je služboval v Varaždinu in Zagrebu na Hrvaškem. Umrl je 15. 3. 1897 v Zagrebu, kjer je tudi pokopan.  

Pomemben je bil kot jezikoslovec in znanstveni folklorist (zbiralec in zapisovalec ljudskega slovstva), bil pa je tudi pesnik in prevajalec ter član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti. Njegovo najbolj znano in med bralci priljubljeno delo je pravljica v verzih Pastir, ki je bila prvič objavljena leta 1859, kot slikanica je prvič izšla že leta 1944, kasneje pa je doživela številne ponatise.

Prispevek pripravila: Petra Lombar Premru

 

Dostopnost